Volledige werkhervatting haalbaar door focus op huidige belastbaarheid en belemmerende factoren

Maatwerkprogramma’s

De doelgerichte behandeling van SGE Werkt start met een korte intake aangevuld met gevalideerde vragenlijsten. Hieruit volgt een inhoudelijk advies en een financieringsadvies, gebundeld in een gratis Hersteladvies compleet met voorstel voor de herstelbehandeling. Stemt de cliënt hiermee in, dan volgt een uitgebreid onderzoek van de fysieke en mentale belastbaarheid. Klachten hebben namelijk verschillende oorzaken. Daarnaast is er vaak geen zicht op herstel door belemmerende factoren. Vandaar dat SGE Werkt de huidige belastbaarheid én de belemmerende factoren in kaart brengt. Gecertificeerde behandelaars als fysiotherapeut en psycholoog coachen en behandelen vervolgens de cliënt in een maatwerkprogramma. Hierdoor is volledige werkhervatting haalbaar.