Integrale zorg is meer dan de som der delen

Altijd verzekerd van de juiste behandeling

Soms weet u als verwijzer niet goed waar u met de klacht van uw cliënt naartoe moet omdat uw cliënt bijvoorbeeld onverzekerd is. Bij SGE Werkt kunt u altijd terecht! Wij zoeken namelijk naar alternatieve financieringsbronnen voor de juiste behandeling van uw cliënt. Bovendien werken we met professionele fysiotherapeuten en psychologen. Tevens hanteert SGE Werkt een unieke aanpak. Met onze maatwerkprogramma’s leert uw cliënt door gedragsverandering zijn probleem zelf op te lossen en hiermee om te gaan. Deze programma’s kunnen bestaan uit fysieke belastbaarheidstrainingen, psychologische interventie en interventie op het werk of een combinatie hiervan.