Uw persoonlijke omstandigheden, het probleem en de oplossing!

Maatwerkprogramma’s

SGE Werkt behandelt u heel doelgericht. Wij kijken daarbij niet alleen naar uw persoonlijke omstandigheden maar richten ons ook op uw omgeving. Bovendien blijft u tijdens de behandeling door een (bedrijfs)fysiotherapeut of psycholoog altijd zelf verantwoordelijk. Met onze hulp en ondersteuning lost u uw eigen probleem kortom zelf op. Deze ondersteuning bestaat uit maatwerkprogramma’s die precies zijn afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden en uw probleem. Deze programma’s kunnen bestaan uit fysieke belastbaarheidstrainingen, psychologische interventie en interventie op het werk of een combinatie hiervan.